PRIVACYVERKLARING VAN STUDIO-face-IT

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studio-face-IT verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Studio-face-IT of om een andere reden persoonsgegevens aan
Studio-face-IT verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Studio-face-IT, van der Molenallee 4, 6865CG te Doorwerth, 06-31290441, KvK 63441462.
De studio is bereikbaar via studiofaceit@hotmail.com, www.studio-face-it.nl,@studiofaceitnl of 06-31290441

2. Welke gegevens verwerkt Studio-face-IT en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt.
a) voor en achternaam
b) adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) foto’s en fotobestanden
f ) facebooknaam ( indien contact via Messenger)

2.2 Studio-face-IT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, facebooknaam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken of de eventuele annulering daarvan.
b. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, facebooknaam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Studio-face-IT.
c. foto’s (bestanden) worden gedeeld op de Website en/of Social Media na toestemming van u.

3. E-mail berichtgeving

Studio-face-IT gebruikt uw naam en e-mailadres om facturen en fotobestanden met WeTransfer naar u te sturen én houdt u op de hoogte middels een e-mail nieuwsbrief over informatie van activiteiten, diensten en andere interessante informatie betreffende Studio-face-IT.
Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk.

4. Bewaartermijnen

Studio-face-IT verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Studio-face-IT passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Studio-face-IT geen gebruik van derden.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de eigenaresse van Studio-face-IT kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Studio-face-IT zal uw verzoek in behandeling nemen
en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Studio-face-IT uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met deAutoriteit Persoonsgegevens.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Studio-face-IT via studiofaceit@hotmail.comof 06-31290441

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio-Face-IT gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.